Relief


Comuna Dobrosloveni se încadreaza în Câmpia Caracalului, parte componenta a Câmpiei Române, câmpie ce se desfasoara pe interfluviul Jiul - Olt. Ea reprezinta portiunea cea mai înalta si bine conturata, din 3 parti, de brâul apelor curgatoare, fiind marginita de o treapta joasa, de origine fluviala, formata din lunci si terase bine dezvoltate. Aceasta treapta se compune din câmpiile secundare ale Jiului, Oltetului si Dunarii, care închid între ele câmpia Leu - Rotunda, cel mai întins pinten piemontan din câmpia Olteniei. Relieful teritoriului comunei Dobrosloveni intra în limita de vest a vaii Oltului, padurea Frasinetu fiind punctul care delimiteaza la vest pe teritoriul comunei aceasta vale. Terasa Hotarani, care apartine exclusiv malului drept al Oltului, având o altitudine între 17-21 m, îsi are limita vestica pe teritoriul comunei în dealul Potopini (104m). Terasa Caracal este si ea prezenta pe teritoriul comunei, având o altitudine relativa de 20m, iar cea absoluta de 55m. În relieful comunei intra de asemenea si valea Tesluiului care se dezvolta de fapt pe terasele Oltului, adica terasa Hotarani de vârsta Wurm I si terasa Caracal de vârsta Riss. În relieful comunei intra si vaile secundare ale Potopinului si Frasinetului, afluenti ai Tesluiului. Aceste vai sunt folosite în diferite lucrari hidro si agro-ameliorative, ele reprezentând deja forma unor canale naturale. Microrelieful este alcatuit din crovuri, microrelieful versantilor cu surpari de teren, torenti, ogase, bazine de receptie de tipul hârtoapelor, acumulari de tipul conurilor de dejectie. Se întâlnesc si forme antropice de tipul movilelor. Acest relief are o agricultura intensiva.