Monumente


Crucea răstignirii

În comuna Dobrosloveni în anul 2007 a fost amenajat un părculeț în centrul căruia se află o troiță ce înfățișează Crucea Răstignirii.

Această troiță așezată în zona centrală a satului are drept scop întărirea credinței creștine pe aceste meleaguri.

În satul Reșca în anul 2013 a fost ridicat un monument în cinstea Sf. Împărat Constantin cel Mare. Acest împărat este unul dintre cei mai importanți împărați creștini, deoarece a dat libertate religiei creștine, și a făcut multe fapte favorabile acestei religii.

Existența acestui monument în această zonă nu este întâmplătoare, deoarece Împăratul Constantin a avut legătură cu aceste meleaguri, această zonă aflându-se sub stăpânirea sa, timp în care el a construit podul peste Dunăre și a refăcut drumul roman ce lega Sucidava de Romula.