Atestare istorica


Comuna Dobrosloveni este o comună încărcată de istorie si tradiție. Astfel comuna Dobrosloveni, a fost atestată istoric la data de 01.09.1579 în timpul voievodului Mihnea al Țării Românești.

Acest loc a beneficiat de condiţii fizico-geografice prielnice așezămintelor omeneşti încă din comuna primitivă iar primele mărturii despre prezenţa omului în aceste ținuturi aparţin epocii neolitice , reprezentată prin diverse culturi din care cea mai importantă este Vădastra.

Existenţa umană a continuat şi în epoca bronzului şi a fierului , acest lucru fiind dovedit de numeroasele dovezi arheologice ce aparţin acestor perioade.

Pe vremea împăratului Constantin cel Mare, cea mai mare parte din teritoriu a intrat sub stăpânirea Imperiului roman. Viaţa a continuat aici, satul Reșca fiind atestat pentru prima dată în secolul al XIV-lea.

Astăzi , acest loc care pare lipsit de importanţă, un loc mirific odinioară a fost uitat, dar importanța lui pentru formarea şi dezvoltarea poporului român rămân în istorie.