Reşca, cetatea antică


Satul Reşca, din comuna Dobrosloveni, județul Olt, este situat în partea de nord-est a comunei Dobrosloveni, pe locul vechii cetăți antice ROMULA MALVA. Romula, capitală a Daciei Inferioare şi mai târziu, a Daciei Malvensis, este singurul mare oraș din Dacia cu nume latin, ce amintește de marea metropolă a antichității. Până la venirea romanilor a existat aici o puternică așezare rurală dacică, care după unii cercetători ar fi purtat numele de Malva. Prezența romană pe teritoriul viitorului oraş datează de la începutul secolului al II-lea, din perioada războaielor de cucerire a Daciei. În această vreme au fost trimise pe acest teritoriu mai multe legiuni romane cum ar fi: Legio XI Claudia şi Cohors I Flavia Comangenorum, pentru executarea unor lucrări cu caracter militar, adică apărarea teritoriului. Prezenţa acestor unităţi militare este atestată de castrul de pământ cu val de apărare , ce datează din anii 105-106 en, construit de romani pentru apărarea teritoriului cucerit .

Cu prilejul organizării teritoriului nou cucerit în timpul domniei împăratului Hadrian, au fost aduşi la Romula colonişti care stabilindu-se pe locul fostului castru au pus bazele aşezării civile. Primii colonişti aduşi aici au conveţiut cu băştinaşii geto-daci dar cu timpul populaţia locală a fost îndepărtată spre periferia aşezării, odată cu dezvoltarea urbanistică a oraşului, care cel mai probabil, cu prilejul ridicării sale la rangul de municipiu primea numele de Romula(mica Romă). Până la atribuirea oficială a acestui nume se crede că a purtat numele de Malva , vechea denumire a aşezării dacice , care a existat pe locul unde s-a înălţat mai târziu Romula. Numele dacic ce avea o puternică rezonanță printre locuitori a fost preluat de așezarea romană nou întemeiată, el păstrându-se în memoria locuitorilor și după ce orașul a primit oficial denumirea de ROMULA. De aceea el este folosit mai târziu şi în titulatura provinciei Dacia Malvensis.