Lăcașuri de cult


Pe teritoriul comunei Dobrosloveni se află si Biserica monument istoric cu hramul ,,Sfinții Apostoli Petru si Pavel” și ,,Sfântul Ierarh Nicolae ”.
Acest sfânt lăcaș a fost zidit in anul 1781 de către Ilinca Dobrosloveanca Setrareasa în timpul domnitorului Alexandru Ipsilanti. In anul 1784 ctitorul a închinat Biserica cu toate averile ei Episcopiei Râmnicului, biserica fiind cunoscută in istorie sub numele de schitul Recica și a devenit metoc al Sfintei Episcopii, acest lucru fiind întărit si de Hrisovul din 1785 dat de domnitorul Mihail Constantin Suțu Vodă.
După secularizarea averilor mănăstirești, schitul devine biserică parohială a Parohiei Reșca din județul Romanați.